อ่านภาษาไทย


Read and Write Thai in Short Time

สวัสดีครับ นักเรียนและผู้สนใจทุกท่าน

วันนี้ ผมต้องการเขียนบางอย่างเป็นภาษาไทยสำหรับบล๊อคบ้าง บล๊อคนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2011 ซึ่งมีข้อความที่โพสท์เฉพาะการแนะนำวิธีการเรียน แหล่งที่จะฝึกภาษาไทยเท่านั้น ผมรู้สึกมีความผูกพันกันการสอนมาก ผมได้สอนภาษาไทยมาเป็นเวลา 21 ปีแล้ว ก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลย ยิ่งสอนก็ยิ่งมีความตื่นเต้นด้วยความกระตือรือร้น การสอนเป็นวิทยาการที่ท้าทายในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมๆกันกับพัฒนาแนวการสอนให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งๆขึ้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ

จากการที่ได้รับประสบการณ์ในการสอนมา ผมใคร่อยากจะชี้แนะสำหรับผู้เรียนใหม่ ให้จำคำศัพท์ให้มากๆ ขณะเดียวกันก็ฝึกใช้ประโยคง่ายๆและสั้นๆสำหรับการสนทนา เมื่อนักเรียนรู้คำศัพท์มากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นผลดีสำหรับนักเรียนมากขึ้นเท่านั้น การเรียนระดับชั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องฝึกคำศัพท์หรือวลีที่ใช้สำหรับชีวิตประจำวันเท่านั้น โดยมีวิธีในการฝึกดังนี้ คือ สร้างบทสนทนาตามสถานะการณ์ที่เราต้องการและสนใจก่อนเป็นอันดับแรก ฝึกถาม และ ฝึกตอบ ด้วยตัวเองให้ได้วันละ 1 บทสนทนา ภายใน 1 เดือน ผู้เรียนจะพัฒนามาก ซึ่งก็เพียงพอที่จะก้าวไปสู่การอ่านในระดับชั้นกลางต่อไป

แนวการเรียนระดับชั้นกลาง

นักเรียนต้องจัดหาครูผู้สอนสำหรับตนเอง เพราะจะพบกับปัญหามากมายที่จะเข้าใจความหมายของคำใหม่ๆและคำเหมือน ผมไม่แนะนำให้ใช้หนังสือตำราเรียนใดๆ แต่ระดับชั้นนี้จำเป็นต้องใช้เนี้อหาของข่าวประจำวันเป็นสื่อในการเรียน เพราะตามเนื้อหาของข่าวยังคงอ้างอิงถึงชีวิตประจำวัน ถึงสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรายวัน ทั้งนี้ ผู้เรียนจะไม่รู้สึกเบื่อการเรียน และยังนำเนื้อหาของข่าวไปเล่าสู่ให้ผู้อื่นฟังได้อีกด้วย นั่นก็ยิ่งจะทำให้จดจำคำศัพท์ได้มากมาย เมื่อผู้เรียนศึกษาเป็นเวลาประมาณ 2 ปีโดยมีการควบคุมโดยครู นักเรียนจะสามารถให้คำปรึกษา สนทนา และถ่ายทอดความรู้ของตัวนักเรียนเองได้  (โปรดติดตามต่อไป…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s